TARTU AGRO AS


 Aadress:  Tartumaa, Tähtvere vald, Ilmatsalu 61401
 Üldinfo tel:  7499272, 7499230
 Faks:  7499 131
 E-post:  tagro@hot.ee
 Seemnekeskus:  
 Aadress:  Pihva küla - Tartu-Viljandi mnt. 5 km-l (Glaskeki kõrval)
 Telfon:  7499285, 7499102, 5126541
 E-post  anne.liiker@mail.ee
 Rahinge lihatööstus:  
 Kauplus:  7499316
 Lihatööstus:  7499159, 5126546
 Keskus:  7499294, 5126531
 Koduleht:http://www.tartuagro.ee/